Om Odd Fellow

Odd Fellow är ett religiöst och politiskt obundet internationellt ordenssällskap som funnits i Sverige sedan 1880-talet. I England bildades olika sammanslutningar som använde namnet Odd Fellow redan i slutet av 1700-talet. Den kvinnliga grenen har funnits i Sverige sedan 1967 och har runt 17 000 medlemmar.

Orden är öppen för alla oavsett ursprung, religion, politiska åsikter eller sexuell läggning. Man måste dock tro på ett högsta väsende. Alla medlemmar tillhör en loge (lokal förening) och logen kan i sin tur ingå i ett läger (en regional sammanslutning av loger). I dag finns runt 280 loger i ungefär 130 olika orter i landet.

Medlemmarna ska vara goda medmänniskor i enlighet med mottot ”Vänskap, Kärlek, Sanning”. Orden har fyra budord som varje medlem efter bästa förmåga ska leva upp till:

  • Att besöka de sjuka.
  • Att hjälpa de nödställda.
  • Att begrava de döda.
  • Att uppfostra de föräldralösa.

I Ystad finns det två loger, en för bröder och en för systrar.