Ny hemsida för våra lokala Odd Fellow!

Välkommen till vår lokala hemsida för brödralogen B8 Linnéa och rebeckalogen R8 Pyrola. Här kommer vi att presentera händelser och aktiviteter på lokal nivå.

Förhoppningen är att vi ska nå ut bättre med vårt budskap samt göra det lättare att intressera kommande bröder och systrar för vårt arbete!

Har du tips och idéer om vad vi ska ha på sidan är du välkommen att kontakta mig eller någon annan ämbetsman.

Curt Hansson